Damith wickr (sri Lanka)
 
Shane Doherty (Strabane)